Pár výcvaků z dronu

Plnění dětských snů v pokročilém věku :-)

Po dlouhém váhání a rozhodování jsem si pořídil malinký dron od DJI, konkrétně typ DJI Mini 2. U Úřadu pro civilní letectví jsem složil základní zkoušky pro provoz bezpilotních letadel, získal registraci a licenci a vyrazil vzhůru k nebesům.


Všechna práva vyhrazena.Vrch Zebín u Jičína při západu Slunce. 07/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuKostel sv. Jakuba v Lánově a Černá hora. 07/2021

Pár výcvaků z dronuMěsto Sobotka a zámek Humprecht. 07/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuKomplex kláštera v Plasech. 08/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuKostel Navštívení Panny Marie, zájezdní hostinec, Žlutická přehrada a tajemný vrch Vladař. 08/2021

Pár výcvaků z dronuZámek Chyše a jediná malinká díra v mracích. 08/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuJamka číslo osm v Golf & Country Club Prosečné. 08/2021

Pár výcvaků z dronuTakové malé Toskánsko nad Klášterskou Lhotou. 09/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuPřehrada Les Království na Labi u Dvora Králové. 09/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuKostel Nejsvětější Trojice ve Fořtu na úpatí Černé hory. 10/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuZámek a zámecký park v Opočně. 11/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuMlžné svítání nad kostelem sv. Václava v obci Čermná. 11/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuHrátky s mlhou nad kostelem sv. Petra a Pavla v Chotěvicích. 11/2021

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuKostel sv. Jana Nepomuckého na Zvičině. 11/2021

Pár výcvaků z dronuPůvodně gotický ohrazený kostel sv. Vojtěcha ve Vlčicích při západu Slunce. 12/2021

Pár výcvaků z dronuPoutní místo a Kostel Navštívení Panny Marie (U Studánky) ve Vítězné. 01/2022

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuTrochu zasněný pohled na Černou horu a malinko i na Sněžku. Mezi Planinkou a Čihadlem. 01/2022

Pár výcvaků z dronuChátrající kostel svatého Martina v Javorníku na úpatí Černé hory. 02/2022

Pár výcvaků z dronuRuiny evangelického kostela v Bolkově.
Kostel byl postaven v roce 1786. Byl nejstarším evangelickým kostelem v této oblasti. Poslední bohoslužba se zde konala v roce 1948 a od té doby kostel chátrá. 02/2022

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuElegantní a ekologická nákladní visutá lanová dráha Černý Důl – Kunčice nad Labem v Krkonoších je určena pro přepravu kusového vápence z lomu v Černém Dole ke zpracování v Kunčicích nad Labem. Byla postavena v letech 1959–1963, šikmá délka je 8350 m, převýšení 215 metrů. Je označovaná za nejdelší nákladní lanovku v Evropě.
Zajímavostí je, že funguje na principu slavného Cimrmanova vynálezu důlního výtahu. K jejímu uvedení do pohybu musí být na tzv. plné straně plné vozíky. Po rozjetí lanové dráhy začne plná strana „přetahovat“ prázdnou stranu a tím umožní pohyb prázdných vozíků směrem k Černému Dolu. Elektromotor, který lanovou dráhu uvádí do pohybu potom vykonává funkci brzdy při současné výrobě elektrické energie pro část provozního zařízení lomu Černý Důl. 02/2022

Pár výcvaků z dronuPanoráma Hostinného v Podkrkonoší v brzkém předjaří. Na horizontu opět Černá Hora. 03/2022

Pár výcvaků z dronuVětrný mlýn v obci Borovnice (dříve Grossborowitz). 03/2022

Pár výcvaků z dronuKostel Božského Srdce Páně, Borovnička.
Římskokatolický kostel byl postaven v roce 1928 a vysvěcen v roce 1933. Je postaven v novogotickém stylu za využití pískovcových kvádrů. Kostel sloužil pro bohoslužby místních německých obyvatel.
Kostel postavil Ing. Janetschek z Hostinného podle plánů architekta Georga Baehra z Drážďan. V současné době jsou v něm slouženy bohoslužby při zvláštních příležitostech. 03/2022

Pár výcvaků z dronuPecka - původně gotický hrad z přelomu 13. a 14. století byl později přestavěn na renesanční zámek. V roce 1830 však vyhořel a zchátral. Po celé 20. století zde probíhaly opravy, díky nimž je nyní - ve dvou prohlídkových trasách - zpřístupněn celý západní palác a rozsáhlé sklepení.
Nejznámějším majitelem Pecky byl cestovatel, spisovatel a hudební skladatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. 03/2022

Pár výcvaků z dronuJiný pohled na Větrák - větrný mlýn v Borovnici. 04/2022

Pár výcvaků z dronu


Krkonošské vápenky Kunčice - KVK. Podkrkonošský industriál. Tady končí ta krásná visutá lanová dráha od Černé hory. 06/2022

Pár výcvaků z dronuNovorenesanční zámek Stránov stojí v obci Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi.
Svůj dnešní romantický vzhled získal zámek při novorenesanční přestavbě na konci 19. století, kterou provedl v letech 1890-1894 podle projektu Josefa Schulze stavitel J. Mráz na zakázku Marie z Valdštejna a Vartemberka.
Zámek v roce 1917 koupil prezident Škodových závodů a senátor parlamentu Josef Šimonek a s rodinou zde žil až do znárodnění v roce 1950. Po znárodnění byl zámek využíván jako dětský domov (v předzámčí sídlilo JZD), čemuž odpovídaly i veškeré necitlivé úpravy. 08/2022

Pár výcvaků z dronuHrad a zámek Horní Hrad také řečený Hauenštejn je středověký strážní hrad nedaleko Stráže nad Ohří, rozšířený a upravený v polovině 19. století ve stylu anglické novogotiky.

Hrad byl na konci 20. století absolutní ruinou, určenou k demolici. V současnosti si lze prohlédnout celý areál hradu s tištěným průvodcem, navštívit patrová gotická sklepení, rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, vystoupat na hradní věž, navštívit zámeckou kapli a přilehlé arboretum, prostudovat rodokmen původních majitelů hradu - rodu Longueval – Buquoy. 08/2022

Pár výcvaků z dronuLoket (německy Elbogen) je goticko-románský hrad, byl založen v první polovině 13. století. Na jeho místě se nacházelo staré slovanské hradiště zvané starý Loket. Hrad byl po svém postavení oporou králi Václavovi I. proti jeho synu Přemyslovi. Když se však Přemysl stal sám králem, zřídil kolem Lokte léna, o která se staral jeho zástupce loketský purkrabí. Tato léna propůjčoval německým pánům a rytířům za vojenskou pomoc v kraji.

V době husitských válek byl purkrabím Půta z Ilburka, který řídil obranu celého kraje proti husitům. V letech 1421,1427 a 1429 se husité pokoušeli hrad dobýt, ovšem bez úspěchu. 20. září 1434 zastavil král Zikmund hrad Loket s městem, Andělskou horu, město Ostrov a panství hroznětínské, falknovské a hartenberské svému kancléři Kašparu Šlikovi. Mocenský vzestup a spojení s evangelickými stavy přivedly Šliky do konfliktu s královskou mocí. Ve šmalkaldské válce (1546–1547) prohráli a jejich panství (předně Loket a Jáchymov) jim král zkonfiskoval. V roce 1551 propůjčil Ferdinand I. Habsburský Loket s purkrabstvím pánům z Plavna, ale pro jejich špatné hospodaření jim ho v r. 1562 odebral a propůjčil ho loketským měšťanům 08/2022.

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuHustá mlha v Borovnici. Výška letu 92 metrů. 10/2022.

Pár výcvaků z dronu

Pár výcvaků z dronuHrad Pecka. Mlha se zvedá. 10/2022.

Pár výcvaků z dronuU lomu před bouřkou. Libeč u Trutnova. 05/2023.

Pár výcvaků z dronuČeský Krumlov. Foceno z Vyšehradu při svítání. 08/2023.

Pár výcvaků z dronu


NÁVRAT NA ÚVODNÍ STRÁNKUPár výcvaků z dronu