Dovolená v Kutné Hoře 2020

Jednoduchá dovolená v časech koronaviru.

Opět jsme plánovali Slovinsko nebo Rakousko a opět to nevyšlo. Tentokrát nás odradila celosvětová pandemie Covid-19 a usoudili jsme, že tuzemská dovolená bude letos to správné řešení. Vymysleli jsme to tentokrát nezvykle bez dlouhých přejezdů, s o to důkladnějším prozkoumáním jednoho města. Volba padla na krásné historické město Kutná Hora a rozhodně toho nelitujeme.

Vzhledem k tomu, že jsme byli na jednom místě a většinu památek jsme obdivovali každý den, pojal jsem letošní reportáž jako poctu jednotlivým pamětihodnostem, bez časových údajů a map.


Všechny fotografie byly pořízeny telefonem Samsung Galaxy Note 10 Lite.
Jen pár výcvaků pro vzpomínání na dovolenou.

V tomto dokumentu jsou místy použity texty ze stránek města KH, Wikipedie a dalších veřejných zdrojů na internetu.

Všechna práva vyhrazena.Ubytování        Zámek Křinec        Chrám svaté Barbory         Vlašský dvůr        

Hrádek a důl         Kostel svatého Jakuba         Katedrála v Sedlci         Zámek Kačina        

Golf Club Spytice         Další pamětihodnosti        

Ubytování


Dlouho jsme vybírali až jsme nakonec našli krásný apartmán s balkónem ve Villa Magdalena.

Vila je na krásném klidném místě kousek od centra a majitelka paní Magdalena je velice milá, vstřícná a poradila nám spoustu míst, která bychom v Kutné Hoře rozhodně neměli minout.

Dovolená v Kutné Hoře 2020K ubytování patří nádherná zahrada.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Apartmán je velmi prostorný, čistý a luxusní.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Kostel sv. Bartoloměje. Za kostelem vlevo vykukuje Villa Magdalena.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Pohled kousek od vily směrem k centru.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoru

Zámek Křinec

Hledali jsme na trase z Krkonoš do Kutné Hory nějaký zámek nebo hrad, který bychom mohli navštívit při cestě na dovolenou.

Našli jsme jen velmi málo zachovalých nebo přístupných památek z těch, co ještě neznáme. Vybrali jsme zámek Křinec, o kterém jsme nevěděli vůbec nic.

Zámek a zámecký park nás velmi mile překvapily. Až zázračně rekonstruovaný zámek, který povstal z úplné ruiny po důsledné devastaci a rozkradení komunisty je skutečně místem, které by byla velká chyba nepoznat.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Po zámku nás prováděl osobně zámecký pán. Nejprve nás posadil do křesel a poutavě vyprávěl historii zámku. Bohužel zvláště z posledních sedmdesáti let je to historie zmaru, závisti, malosti a zloby.
Komunisté se od války velmi snažili o to, aby krása a historie zámku skončily v zapomnění.

O to příjemněji vyzní pak statečnost a píle současného majitele.

Dovolená v Kutné Hoře 2020V reprezentačním sále zbyla po komančích díra ve stropě, metr hlíny a kopřiv. Dneska se tu konají svatby. Klobouk dolů.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruChrám svaté BarboryChrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách, je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Chrám je zasvěcen panně Barboře, raně křesťanské mučednici, která je vzývána jako pomocnice v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků.

Počátky stavby sahají do druhé poloviny 14. století a jsou spojeny s věhlasnou parléřovskou hutí. Na její činnost navázala svou prací řada dalších geniálních umělců a stavitelů, mimo jiné i slavný Benedikt Ried. Ten je autorem tzv. empory (vnitřní galerie v patře katedrály), koncepce nezaměnitelných stanových střech a pochopitelně krouženého zaklenutí hlavního prostoru chrámu. V polovině 16. století, když v kutnohorských dolech došlo stříbro, musela být stavba provizorně ukončena. Následující staletí přinesla vlnu rekonstrukcí a výměn inventáře zejména v barokním duchu. Současná podoba chrámu je z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace a celková obnova chrámu.Chrám svaté Barbory je samozřejmě nejfotografovanější objekt v Kutné Hoře. Pojal jsem to stejně. Každý den jsem vstával o půl šesté za každého počasí a běžel k Barborce na svítání. Večer kolem deváté jsem se pokoušel fotit při západu Slunce.
Fotek chrámu i z chrámu mám spoustu, nějakých zajímavých však poskrovnu.

Pár fotek v dešti.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Za svítání, když už neprší.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020A kdykoli pak během dne.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Na prohlídce v chrámu.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Varhany v Barboře mají na čtyři tisíce píšťal. Ty nejvyšší jsou tenčí než brčko. Naladit tenhle nástroj musí být neuvěřitelná práce.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruVlašský dvůrVlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský palác, s tisíciletou historií. Původní opevněné sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v centrální královskou mincovnu králem Václavem II. v roce 1300. Součástí mincovní reformy bylo uzavření malých mincoven roztroušených po celém Českém království a zavedení nové mince, tzv. pražského groše (grossus Pragensis).

Král Václav IV., který si Kutnou Horu oblíbil a často zde pobýval, si Vlašský dvůr přizpůsobil potřebám panovnického sídla - nechal přistavět královský palác, jehož součástí byly jeho soukromé i reprezentativní prostory, a kapli sv. Václava. Nová královská rezidence se stala místem konání důležitých dějinných událostí: v roce 1409 zde byl podepsán Dekret kutnohorský, v r. 1444 zde byl budoucí český král Jiří z Poděbrad zvolen nejvyšším hejtmanem východočeských landfrýdů a v r. 1448 zemským správcem, v roce 1471 zde byl mladičký polský princ Vladislav Jagellonský zvolen za českého krále. Později Vlašský dvůr postupně začal ztrácet na významu a další rozsáhlé a nákladné přestavby se dočkal až na konci 19. století pod vedením architekta Ludvíka Láblera.

Vlašský dvůr je přirozeným začátkem poznávacích tras po Kutné Hoře. Při prohlídce interiérů jsme měli štěstí na nadšenou průvodkyni paní Irenu. Někdy bývají prohlídky monotónní nuda, tady to byl dobrodružný zážitek plný vášně pro historii. Děkujeme.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Někdy je to poznávání památek fakt náročné :-)

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruHrádek a středověký důlPrvní zmínky o Hrádku, tehdy ještě v podobě opevněné dřevěné tvrze, pocházejí již z roku 1312. Z této tvrze ji na hrádek – vrcholně gotické sídlo, nechal přestavět kutnohorský královský rychtář Václav z Donína v letech 1400 – 1420. Majitelé sídla se často střídali, během husitských válek byl Hrádek poškozen. Koncem 15. století byl Hrádek přestavěn Janem Smíškem z Vrchovišť, majitelem dolů a obchodníkem s rudou, na patricijský palác ve stylu vladislavské gotiky s velkými sály, arkýři a kaplí. Na začátku 17. století bylo postaveno patro jižního křídla a v roce 1686 zde byl zřízen jezuitský seminář a následně škola, která na Hrádku fungovala do zrušení řádu v roce 1773. Poté zde sídlily další školy, mimo jiné i učitelský ústav, ve kterém působil proslulý pedagog Adolf Lindner.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Prohlídka středověkého stříbrného dolu není procházka po náplavce, je třeba se řádně vybavit :-)

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Ačkoli se jedná o důl a nikoli přírodní jeskyni, je krasová výzdoba četná a zajímavá.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020I tady jsme měli štěstí na nadšenou průvodkyni. Vlastně jsme měli štěstí skoro všude :-)

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruKostel svatého JakubaKostel sv. Jakuba, je nejstarším kamenným chrámem Kutné Hory. Svatojakubská věž je pak viditelná z velké dálky a slouží jako důležitý orientační bod pro široké okolí.

Kostel se začal stavět ve třicátých letech 14. století a jeho nejdůležitějšími donátory byli mincíři a pregéři ze sousedního Vlašského dvora. Během stavby se upustilo od původně zamýšleného dvojvěží, důvodem byly patrně již tehdy vážné problémy s podložím, které by druhou věž kostela neuneslo. Severní věž však vyrostla až do úctyhodné výšky 80 metrů, a tak se kostelu začalo říkat jednoduše Vysoký.

V roce 1410 byl u Vysokého kostela zřízen samostatný farní obvod, jehož centrem je chrám dodnes. Katolická tradice zde však byla na dvě století přerušena působením utrakvistických kněží, kteří chrám spravovali od roku 1424 až do konce třicetileté války. Během této doby byl kostel svěřen pod ochranu svatého Jakuba.

Věž kostela sv. Jakuba je vidět v Kutné Hoře odevšad a fotil jsem ho skoro pořád, ze všech směrů a ve všech denních dobách.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Mlžné svítání nad Kutnou Horou, focené od Barborky.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruKatedrála v SedlciUnikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách založeného v roce 1142. Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

Po husitském vpádu v 15. století zůstala katedrála v ruinách, přesto působila natolik monumentálně, že získala v roce 1681 označení SPLENDISSIMA BASILICA - nejskvostnější bazilika. Na přelomu 17. a 18. století byla katedrála řádem cisterciáků opravena v barokně-gotickém stylu Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Ten do stavby vetkl světově unikátní samonosné stavební prvky – klenbu zvanou "česká placka" a točité schodiště.

Z venku je katedrála trochu nevyfotitelná, je obklíčená silnicí a fabrikou na cigára, ale zevnitř je to skvost a fotit by se tam dalo týden.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Tak trochu vetřelec :-)

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Santiniho schodiště bez středového sloupu.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Blízká Kostnice v Sedlci.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruZámek KačinaZámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého. Chotkové patřili mezi nejvýznamnější české rody a spravovali statky Bělošice, Nové Dvory a Veltrusy. Autorem architektonického návrhu byl dražďanský architekt Ch. F. Schuricht, ale samotnou stavbu realizoval pražský stavební rada J. F. Joendel a v posledních letech arcibiskupský olomoucký stavební rada A. Arche.

Rod Chotků žil na Kačině až do r. 1911, kdy zdejší větev rodu vymřela, a panství zdědil synovec posledního Chotka Quido Thun Hohenstein.Ten se ovšem díky svému nákladnému životnímu stylu značně zadlužil, a proto počátkem 30. let zámek Kačina opouští. Během 2. světové války okupovali Kačinu příslušníci Hitlerovy mládeže a v posledním roce války nacistické jednotky SS. Roku 1950 byl objekt dán k dispozici Zemědělskému muzeu jako muzejní a výstavní prostor.

Zámek je moc pěkný a působí opravdu monumentálním dojmem. Bohužel při naší návštěvě bylo asi milión stupňů ve stínu. O to více jsme si užili prohlídky sklepů a hospodářských prostor.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Zámecká knihovna.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Nedostavěná zámecká kaple.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Bylinky v zámecké zahradě.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruGolf Club SpyticeKdyž přestalo pršet vyrazil jsem na golf. Vybral jsem hřiště Golf Club Spytice a udělal jsem dobře.

Šesti jamkové hřiště uprostřed krásné přírody je chytře vymyšleno a pan majitel, prezident klubu a greenkeeper v jedné osobě je úplně skvělej člověk. Hru jsem si moc užil.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Jamka číslo dvě, pěkný třípar z kopce.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoruOstatní pamětihodnostiAčkoli jsme Kutné Hoře věnovali mnohonásobně více času, než obvykle dáváme jednotlivým městům, stále by tady bylo co objevovat. Možná tak dva měsíce na letmé seznámení by stačily. Aspoň víme, že sem můžeme klidně znovu :-) Pár dalších obrázků z těch méně prozkoumaných pamětihodností ...

Morový sloup, skvost kutnohorského baroka, dílo jezuitského sochaře Bauguta, vznikal mezi lety 1713 - 1715 jako reakce na morovou epidemii, při níž v roce 1713 zahynulo více než tisíc lidí. Na vrcholu sloupu se nachází socha Panny Marie Immaculaty. Jak bývá v Kutné Hoře obvyklé, i na morovém sloupu se objevují pracovní motivy, tentokrát v podobě plastik havířů.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě a zároveň je součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu. To dokumentují rytíři na štítě. Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Zároveň s těžbou stříbra se ztratily prameny pitné vody. Kutnohorští měli medovinu, stříbro, měď, ale neměli co pít. Proto postavili kamennou kašnu, do níž vedl pět kilometrů dlouhým dřevěným potrubím pramen pitné vody. Kašnu vystavěla huť Matyáše Rejska.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Průčelí domu U tří králů s číslem popisným 603 na Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře zdobí rozsáhlá freska, kterou někteří odborníci považují za dílo Mikoláše Alše. Fresce dominují postavy králů, kteří měli vliv na rozvoj Kutné Hory – Václav II., Václav IV. a Vladislav II. Jagelonský.

Dovolená v Kutné Hoře 2020Kutnohorské Muzeum čokolády je nejmenší muzeum čokolády na světě. V malém obchůdku lze nakoupit skvostné čokolády z celého světa a muzeum čokolády Lidka na pár metrech čtverečních je osvěžujícím zážitkem.

Dovolená v Kutné Hoře 2020GUINNEES MUSIC BAR je správná irská hospoda s točeným Guinessem. Když si člověk naproti v podloubí dá vynikající Fish&Chips a pak si skočí sem, je to najednou zážitek z jiného světa.

Jenom je trochu škoda, že když už je na světě tolik krásné irské muziky, tak tady hraje na plný pecky elektronické tuctuc cosi, furt dokola.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020A ještě fakt zajímavá graffiti, kousek od Billy.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

Dovolená v Kutné Hoře 2020Pod dojmem českí historje kráčející Kutnou Horou jsem si dovolil namalovat jeden neautorizovaný oprásek.

Dovolená v Kutné Hoře 2020

nahoru
NÁVRAT NA ÚVODNÍ STRÁNKUDovolená v Kutné Hoře 2020